Budowa sztachety Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu nie licząc kilku wypadków.

Projekotwanie ogrodzenie z Winylu na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi przypadkami.

Ploty PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastiku na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji i proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane balaski z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy proponowane ploty z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements